Identificatieplicht

Sinds 1 juni 2003 gelden de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) voor belastingadviseurs. Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de WID en de Wet MOT samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT zijn onder andere belastingadviseurs verplicht hun cliënten te identificeren bij aanvang van de dienstverlening. Voorts zijn zij verplicht tot het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp, verwijs ik naar het volgende onderdeel van de website van de Belastingdienst.

Uiteraard kun je hierover ook contact met mij opnemen.

Share This