Let op bij ruiltransacties!

Let op bij ruiltransacties!

Heb je te maken met situaties waarbij er over en weer prestaties worden verricht? Dan is al snel sprake van btw-heffing over deze prestaties. Recent oordeelde het Hof van Justitie in de Finse zaak “A Oy” dat zelfs als een van...

Lees meer
Actualiteiten btw bij EU-leveringen

Actualiteiten btw bij EU-leveringen

Leveringen tussen EU-lidstaten roepen in de praktijk nogal eens vragen op. Het gaat er dan bijvoorbeeld om welke voorwaarden moeten zijn vervuld om het nultarief te kunnen toepassen. Bij ketentransacties (ABC-transacties) doet...

Lees meer
Inhouse training

Inhouse training

De jurisprudentie op het gebied van de btw is constant in beweging. Vrijwel elke dag verandert er wel iets. Het kan dan ook raadzaam zijn voor jou en/of je collega’s die met de btw-heffing binnen jouw bedrijf of instelling...

Lees meer
Due diligence onderzoek

Due diligence onderzoek

Als je voornemens bent een product van enige waarde aan te schaffen, is het raadzaam om onderzoek te (laten) doen naar dit product. Dit geldt te meer als het gaat om een onderneming. Een dergelijk onderzoek betreft dan ook...

Lees meer
Btw-(quick) scan

Btw-(quick) scan

Ben je volledig in control ter zake van de btw-positie van je bedrijf? Onze ervaring is dat dit bij veel bedrijven en instellingen niet het geval is. Dat is overigens niet vreemd: je hebt vele andere zaken aan je hoofd en de...

Lees meer
Internationaal

Internationaal

Voor internationale handel en dienstverlening gelden er op btw-gebied speciale regels. In eerste instantie dient te worden vastgesteld waar de btw-heffing dient plaats te vinden. Wanneer de prestatie voor de btw-heffing in...

Lees meer
Vastgoed

Vastgoed

Een zeer belangrijke vraag bij leveringen of diensten ter zake van onroerende zaken is vaak hoe het zit met de btw-heffing. Afhankelijk van de feitelijke situatie is er ofwel sprake van een btw-belaste prestatie of...

Lees meer
Overheid

Overheid

Juist overheidsinstellingen lopen vaak tegen de btw-heffing aan. In veel gevallen verrichten ze namelijk grotendeels onbelaste en vrijgestelde prestaties. Dit heeft als gevolg dat er geen btw voldaan hoeft te worden over de...

Lees meer
Share This