Kenmerkend

Mijn dienstverlening kenmerkt zich doordat het heel goed aansluit bij de wensen van de klant en bij de specifieke situatie. Soms is er een memo vereist waarin een stevige basis kan worden gelegd voor een vervolgaanpak. Soms kan worden volstaan met een kort telefoontje. Ook vind ik het van belang de klant goed te begeleiden bij de vraag of een specifieke situatie zou moeten worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Omdat ik jaren gewerkt heb bij de Belastingdienst, ben ik goed op de hoogte van de wijze waarop daar wordt gewerkt. Ook heb ik daar goede contacten opgebouwd. Klanten waarderen de onafhankelijkheid en flexibiliteit van Beuker Btw-advies. Telkens ga ik met de klant op zoek naar wat in zijn of haar situatie het beste is. Beuker Btw-advies is gevestigd in Apeldoorn en werkt voor klanten in heel Nederland en daarbuiten.

Vergoeding

In mijn visie hoort bij een kwalitatief goede dienstverlening ook het transparant zijn over de kosten hiervan. Hoewel ik uitga van een vast uurtarief, gaat het in de praktijk doorgaans om maatwerk. Het is zowel voor jou als klant als voor mij in bepaalde situaties erg prettig als we een budget met elkaar kunnen afspreken. Blijf ik er onder, dan is dat in het voordeel van de klant. Dreig ik het budget vanwege bijzondere omstandigheden te overschrijden, dan licht ik de klant hier tijdig over in. Vraag gerust naar mijn uurtarief en de verwachte kosten in jouw specifieke situatie.

Samenwerking

Als specialist is het essentieel om te weten wanneer situaties kennis en vaardigheden vereisen die niet meer op het deskundigheidsgebied liggen. Gelukkig beschik ik over een groot netwerk van specialisten op velerlei gebieden, zowel nationaal als internationaal. Desgewenst kan ik de hulp van een dergelijke deskundige inroepen. Het gaat dan om mensen waarmee ik nauw samenwerk. Ook van hem of haar mag je als klant verwachten dat deze niet enkel deskundig is, maar tevens met zijn of haar dienstverlening aansluit op jouw behoefte en doet wat in de specifieke situatie is geboden. Net als geldt voor mijn dienstverlening, kun je ook in die gevallen, niet alleen een uitstekende kwaliteit, maar ook voortvarendheid en transparantie over de prijs verwachten.

Share This