Het geven van btw-advies aan bedrijven en instellingen is mijn kerntaak. Op meerdere terreinen van de btw heb ik inmiddels veel kennis en ervaring opgebouwd. Onder meer op de terreinen onderwijs, zorg, overige not-for-profit, overheid, vastgoed en internationaal ben ik zeer goed thuis.

In voorkomende gevallen kan het heel nuttig zijn om een bedrijf of instelling, dan wel een gedeelte ervan, eens door te lichten op btw-gebied. In dat geval is een btw-scan of een btw-quick scan een geëigend middel hiervoor. Met het verrichten van deze scans heb ik veel ervaring. In de regel komen hier altijd nuttige aanbevelingen uit. Dit kan dan gaan om het voorkomen of beperken van risico’s, maar ook het detecteren van kansen, bijvoorbeeld teruggaafmogelijkheden.
Bij due dilligence onderzoeken is het essentieel om op een zo nauwkeurig en helder mogelijke wijze aan te geven welk risico de klant loopt, wanneer deze het onderzochte bedrijf zou overnemen. Ik heb ruime ervaring met dergelijke onderzoeken.

Het geven van trainingen, zoals inhouse trainingen, cursussen en workshops, is weer een andere manier om met de klant bezig te zijn met de btw-heffing ter zake van zijn bedrijf of instelling. Het grote voordeel van een inhouse training is dat deze helemaal op maat gemaakt kan worden. Daarbij worden ook praktijkcasus meegenomen.

Het spreekt voor zich dat ik er altijd voor zal zorgen om  een goede relatie met de fiscus te houden. Bij het afstemmen van fiscale situaties kan dat heel handig zijn. Dat doet er niet aan af dat er soms wel eens stevige discussie gevoerd moet worden, mogelijk gevolgd door bezwaarprocedures en zelfs beroepsprocedures. In sommige gevallen moet je nou eenmaal iets verder gaan om je gelijk te krijgen.

Share This