Ben je volledig in control ter zake van de btw-positie van je bedrijf? Onze ervaring is dat dit bij veel bedrijven en instellingen niet het geval is. Dat is overigens niet vreemd: je hebt vele andere zaken aan je hoofd en de btw-regelgeving is zeer complex. Het komt dan ook nogal eens voor dat bedrijven geld laten liggen, door ofwel te veel btw te betalen ofwel te weinig voorbelasting in aftrek te brengen c.q. terug te vragen. In specifieke gevallen wordt vaak wel een adviseur in de arm genomen, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen risico’s worden gelopen die bijvoorbeeld bij een bezoek van de Belastingdienst naar voren komen. Redenen dus om de btw-positie van jouw bedrijf of instelling eens door te laten lichten door een deskundige.

Btw (quick) scan door Beuker BTW-advies

Beuker BTW-advies beschikt over ruime ervaring op het gebied van de btw-advisering. Naast advisering, voer ik ook fiscale (quick) scans uit. Kort gezegd gaat het dan om een onderzoek dat gericht is op het detecteren van de belangrijkste kansen (teruggaafmogelijkheden) en
risico’s (kansen op naheffing) voor jouw bedrijf of instellingen op het gebied van de btw.
Een btw-scan is vrij omvattend en neemt doorgaans meerdere dagdelen in beslag. Een btw quick scan is beduidend korter en geeft een
indicatie van de kansen en risico’s op een of enkele gebieden.

Wat levert het je op?

In de meeste gevallen kennen klanten aan de gedachte dat ze fiscaal beduidend meer ‘in control’ zijn, de belangrijkste meerwaarde van de scan toe. Dat er eventueel een teruggaafmogelijkheid is, wordt vaak gezien als ‘mooi meegenomen’. Van de bevindingen ontvang je een
overzichtelijke samenvatting, waarin tevens adviezen over de vervolgstappen zijn opgenomen. Ten slotte licht ik mijn bevindingen en
adviezen mondeling toe.

Wat kost een btw quick scan?

Een btw quick scan voer ik gratis voor

je uit. Ook het opstellen van de samenvatting van de bevindingen en het gesprek neem ik voor mijn rekening. Mochten er echter reële
teruggaafmogelijkheden door mij worden ontdekt tijdens de scan en de betreffende teruggaaf wordt ook verwezenlijkt, dan zal ik je een factuur sturen. Het factuurbedrag, exclusief btw, bedraagt in dat geval 25% van het totale bedrag van de teruggaaf.
Wat tijd betreft, verwacht ik circa een dagdeel nodig te hebben om bij jou op locatie de scan uit te voeren. Het is daarbij van belang dat er dan iemand die verantwoordelijk is voor de administratie/btw-aangifte beschikbaar is voor vragen. Tevens zal ik daarbij diverse stukken uit je administratie opvragen.
Voorafgaand aan de scan zal ik je een vragenlijst doen toekomen. De antwoorden daarop zullen we dan tijdens de scan bespreken. Ten slotte vraag ik je circa twee weken na de scan, nog ongeveer een uur van je tijd voor de bespreking van de uitkomsten en de toelichting op mijn adviezen.

Wat kost een btw scan?

Het uitvoeren van een btw scan is nog meer maatwerk. Daarom doe ik je daarvoor graag een prijsopgave op maat toekomen.

Vervolgstappen

In vrijwel alle gevallen zal een (quick) scan leiden tot het advies om op een of meer terreinen actie te ondernemen. Je moet daarbij denken
aan het indienen van een teruggaafverzoek of van een suppletieaangifte, het bijscholen van de medewerkers op bepaalde terreinen, het zoeken van afstemming met de Belastingdienst over zaken die niet geheel duidelijk zijn, het vastleggen van procedures voor het
invullen van de btw-aangifte, etc.
Beuker BTW-advies heeft veel ervaring in het uitvoeren van btw (quick) scans en het uitvoeren van de eventuele vervolgwerkzaamheden.
Neem gerust contact met me op als je vragen hierover hebt of overweegt een btw (quick) scan in jouw bedrijf of instelling te laten plaatsvinden.

Contact
Beuker BTW-advies

Geert Beuker
06-11 7707 09

geert@beukerbtw-advies.nl
www.beukerbtw-advies.nl

Share This