Als je voornemens bent een product van enige waarde aan te schaffen, is het raadzaam om onderzoek te (laten) doen naar dit product. Dit geldt te meer als het gaat om een onderneming. Een dergelijk onderzoek betreft dan ook vaak de fiscale aspecten, waaronder de btw-aspecten. Juist omdat de btw-regelgeving zeer complex en de belangen vaak groot zijn, is het goed om de btw-risico’s scherp in beeld te hebben. Het zou immers erg vervelend zijn als na aanschaf van de betreffende onderneming blijkt dat er bijvoorbeeld een of meer aanslagen worden opgelegd. Een due dilligence onderzoek brengt dergelijke risico’s zo goed mogelijk aan het licht. Daarmee wordt het nemen van een ‘go’- of ‘not go’-beslissing een stuk eenvoudiger.

Due diligence onderzoek door Beuker BTW-advies

Beuker BTW-advies beschikt over ruime ervaring op het gebied van de btw-advisering. Naast advisering, voer ik ook fiscale (quick) scans (zie factsheet 2016-8) en due diligence onderzoeken uit. Kort gezegd gaat het bij due diligence onderzoeken om onderzoeken die met name gericht zijn op de fiscale risico’s die kleven aan een over te nemen bedrijf. Het eindresultaat van een dergelijk onderzoek bestaat dan ook in de meeste gevallen uit een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de fiscale risico’s die de opdrachtnemer mogelijk loopt in het geval hij de target overneemt.
Het onderzoek kan louter betrekking hebben op de btw, maar kan ook meerdere belastingsoorten behelzen.
Een fiscaal due diligence onderzoek wordt vaak uitgevoerd door een team van fiscalisten, meestal met een coördinator die tevens aanspreekpunt is voor de opdrachtgever. Beuker BTWadvies beschikt over een breed netwerk van fiscale specialisten op diverse terreinen. Daarom kan ik een team voor jouw bedrijf samenstellen dat het fiscaal due diligence onderzoek voor jou kan uitvoeren.

Informatie over de target

Bij een due diligence onderzoek is het van belang dat voldoende informatie kan worden verkregen van de target. Daarom is het essentieel dat er een goede samenwerking bestaat tussen de contactpersoon van de opdrachtgever en de contactpersoon van het due diligence onderzoeksteam.

Wat kost een due diligence onderzoek?

Het uitvoeren van een fiscaal due diligence onderzoek is maatwerk. Daarom doe ik je daarvoor graag een prijsopgave op maat toekomen.
Beuker BTW-advies heeft veel ervaring in het uitvoeren van due diligence onderzoeken. Neem gerust contact met me op als je vragen hierover hebt of overweegt een due diligence onderzoek te laten plaatsvinden.

Contact
Beuker BTW-advies

Geert Beuker
06-11 7707 09

geert@beukerbtw-advies.nl
www.beukerbtw-advies.nl

Share This