Voor internationale handel en dienstverlening gelden er op btw-gebied speciale regels. In eerste instantie dient te worden vastgesteld waar de btw-heffing dient plaats te vinden. Wanneer de prestatie voor de btw-heffing in het buitenland plaatsvindt, kan het nodig zijn dat jouw bedrijf zich in dat betreffende land moet registreren voor btw-doeleinden. Wanneer een buitenlandse ondernemer aan jouw bedrijf een prestatie verricht, kan het zijn dat je te maken krijgt met buitenlandse btw op kosten en investeringen. Deze btw kan veelal in het buitenland worden teruggevraagd. Beide gevallen, registratie en teruggaaf van btw in het buitenland, leveren echter wel de nodige kosten en administratieve rompslomp op. Mede gezien de jarenlange ervaring in deze sector, kan Beuker BTW-advies jouw organisatie hierbij optimaal begeleiden.

Internationale dienstverlening

De hoofdregel bij internationale dienstverlening is dat de plaats waar de afnemer is gevestigd, leidend is. Is er sprake van een dienst aan een particulier (B2C), dan is de dienst belast in Nederland, i.c. het land waar jouw bedrijf gevestigd is. Er gelden echter diverse uitzonderingen op deze hoofdregel. Het is dan ook raadzaam om per individuele situatie na te gaan waar de dienst belast is voor de btw en
of registratie in dat land dan vereist is.
Is er sprake van een dienst aan een andere ondernemer (B2B), dan is de dienst belast in het land van de afnemer. In dat geval wordt bij afnemers die in EU-lidstaten zijn gevestigd, de heffing verlegd naar die afnemers. Dit moet het Nederlandse bedrijf dan vermelden op de factuur en op diens btw-aangifte. Ook dient in dat geval een opgaaf ICP te worden ingediend.

Internationale leveringen

Ook bij internationale leveringen geldt het zogenaamde oorsprongslandsbeginsel (heffing vindt plaats in land van prestatieverrichter) bij prestaties aan particulieren en het zogenaamde bestemmingslandbeginsel (heffing vindt plaats in het land van de afnemer) bij prestaties aan ondernemers.

Leveringen aan/van EU-lidstaten

Bij zogenaamde intracommunautaire leveringen aan afnemers in de EU die als ondernemer kwalificeren, kan het nultarief worden toegepast. Uit boeken en bescheiden moet echter wel blijken dat de goederen de grens zijn overgegaan. Op de aangifte en op de factuur moet melding worden gemaakt van toepassing van het nultarief. Ook is het in dat geval van belang het btw-identificatienummer van de buitenlandse afnemer te verifiëren en op de factuur te vermelden.
De buitenlandse ondernemer dient vervolgens in zijn land een zogenaamde intracommunautaire verwerving aan te geven tegen het tarief dat op deze levering van toepassing is. In veel gevallen kan hij deze btw op dezelfde aangifte weer in aftrek brengen. Wanneer jouw Nederlandse bedrijf goederen uit de EU verwerft, geldt hetzelfde.

Leveringen aan/van niet-EU-landen

Ook bij uitvoer naar derde landen kan het nultarief worden toegepast, mits voldoende aangetoond. Bij uitvoer is dit bewijs veelal een stuk makkelijker te leveren, omdat er diverse douaneformaliteiten vervuld moeten worden (bijv. stempels).

Het spiegelbeeld is invoer. Invoer door en Nederlandse ondernemer (of particulier) uit het buitenland is in Nederland belast en moet bij de
douane worden aangegeven. Dit is anders als jouw bedrijf beschikt over een vergunning om de btw op aangifte aan te geven.

ABC(D)-transacties

In internationale verhoudingen, kunnen zich vele bijzondere situaties voordoen bijvoorbeeld ABC-leveringen, waarbij A de goederen rechtstreeks aan C verstuurt, maar de factuurstroom via B verloopt. Telkens dient onderzocht te worden wat de gevolgen zijn voor de btw-heffing. Beuker BTW-advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van btw en internationale diensten en leveringen en helpt je graag als je vragen hebt op dit gebied.

Contact
Beuker BTW-advies

Geert Beuker
06-11 7707 09

geert@beukerbtw-advies.nl
www.beukerbtw-advies.nl

Share This