Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/vhosts/beukerbtw-advies.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6085
Overheid | Beuker BTW-advies
[rev_slider alias="factsheet"]

Juist overheidsinstellingen lopen vaak tegen de btw-heffing aan. In veel gevallen verrichten ze namelijk grotendeels onbelaste en vrijgestelde prestaties. Dit heeft als gevolg dat er geen btw voldaan hoeft te worden over de opbrengsten. Anderzijds betekent het echter ook dat de btw die drukt op kosten en investeringen (de voorbelasting) niet voor aftrek in aanmerking komt. Gemeenten en provincies hebben evenwel de mogelijkheid om gebruik te maken van het btw-compensatiefonds. Dat geldt alleen niet voor alle investeringen en uitgaven, zodat de btw voor een deel toch een kostenpost is. De uitdaging waar overheidsinstanties dan ook voor staan is om deze btw-druk zo laag mogelijk te houden en het btw-compensatiefonds optimaal te benutten. Mede gezien de jarenlange in deze sector, kan Beuker BTW-advies jouw overheidsinstelling hierbij optimaal begeleiden.

Overheid

Wanneer leveringen en diensten kwalificeren als louter overheidsprestaties is er geen sprake van btw-heffing. Ook kan het betreffende overheidsorgaan de voorbelasting in beginsel dan niet terugvragen. Het is in de praktijk soms lastig om vast te stellen of een specifieke prestatie als overheidsprestatie kwalificeert. Wanneer vast staat dat een prestatie als ondernemer wordt verricht, is de vervolgvraag of deze prestatie btw-belast is of vrijgesteld is van btw-heffing. Een overheidsorgaan werkt vaak nauw samen met andere overheidsorganen of not-for-profitinstellingen. Te denken valt daarbij aan sportverenigingen, instellingen op het gebied van asielopvang, zorginstellingen, e.d. Daarbij kan sprake zijn van onderlinge dienstverlening of het geven van subsidies. Ook in die situaties speelt de btw vaak een belangrijke rol. Het vereist dan ook specifieke deskundigheid om overheidsorganen hierin optimaal te kunnen adviseren.

Beperking aftrek voorbelasting

Een andere uitdaging voor overheidsorganen op btw-gebied is hoe om te gaan met de beperkte mogelijkheid op aftrek van voorbelasting. Daarbij spelen vragen als: welk deel van de kosten en investeringen kan worden toegerekend aan onbelaste activiteiten enerzijds en eventuele btw-belaste activiteiten anderzijds. Vervolgens speelt dan de vraag hoe de zogenaamde pro rata aftrek moet worden berekend. Bij grote investeringen, bijvoorbeeld in onroerende zaken, kan het zinvol zijn om een btw-structuur op te zetten. In dat geval is het doorgaans raadzaam om vooraf afstemming met de Belastingdienst te zoeken.

BTW Compensatiefonds (BTW Cf)

Op grond van de Wet op het BTW Cf kunnen gemeenten en provincies btw die aan hen in rekening is gebracht, terugvragen van het betreffende fonds. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Als de investering bijvoorbeeld enkel aan een individu ten goede komt en niet aan het collectief,

bestaat er in de regel geen recht op teruggaaf uit het BTW Cf.
Beuker BTW-advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van btw bij overheidsorganen en helpt je graag als je vragen hebt op dit gebied.

Contact
Beuker BTW-advies

Geert Beuker
06-11 7707 09

geert@beukerbtw-advies.nl
www.beukerbtw-advies.nl

Ontdek meer van Beuker BTW-advies

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder