Let op bij ruiltransacties!

Let op bij ruiltransacties!

Let op bij ruiltransacties! Heb je te maken met situaties waarbij er over en weer prestaties worden verricht? Dan is al snel sprake van btw-heffing over deze prestaties. Recent oordeelde het Hof van Justitie in de Finse zaak “A Oy” dat zelfs als een van de partijen...
Actualiteiten btw bij EU-leveringen

Actualiteiten btw bij EU-leveringen

Actualiteiten btw bij EU-leveringen Leveringen tussen EU-lidstaten roepen in de praktijk nogal eens vragen op. Het gaat er dan bijvoorbeeld om welke voorwaarden moeten zijn vervuld om het nultarief te kunnen toepassen. Bij ketentransacties (ABC-transacties) doet zich...