Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/vhosts/beukerbtw-advies.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078
Archieven | Beuker BTW-advies
Let op bij ruiltransacties!

Let op bij ruiltransacties!

Let op bij ruiltransacties! Heb je te maken met situaties waarbij er over en weer prestaties worden verricht? Dan is al snel sprake van btw-heffing over deze prestaties. Recent oordeelde het Hof van Justitie in de Finse zaak “A Oy” dat zelfs als een van de partijen...
Actualiteiten btw bij EU-leveringen

Actualiteiten btw bij EU-leveringen

Actualiteiten btw bij EU-leveringen Leveringen tussen EU-lidstaten roepen in de praktijk nogal eens vragen op. Het gaat er dan bijvoorbeeld om welke voorwaarden moeten zijn vervuld om het nultarief te kunnen toepassen. Bij ketentransacties (ABC-transacties) doet zich...
Inhouse training

Inhouse training

Inhouse training De jurisprudentie op het gebied van de btw is constant in beweging. Vrijwel elke dag verandert er wel iets. Het kan dan ook raadzaam zijn voor jou en/of je collega’s die met de btw-heffing binnen jouw bedrijf of instelling te maken hebben, om je...
Due diligence onderzoek

Due diligence onderzoek

Due diligence onderzoek Als je voornemens bent een product van enige waarde aan te schaffen, is het raadzaam om onderzoek te (laten) doen naar dit product. Dit geldt te meer als het gaat om een onderneming. Een dergelijk onderzoek betreft dan ook vaak de fiscale...
Due diligence onderzoek

Btw-(quick) scan

Btw-(quick) scan Ben je volledig in control ter zake van de btw-positie van je bedrijf? Onze ervaring is dat dit bij veel bedrijven en instellingen niet het geval is. Dat is overigens niet vreemd: je hebt vele andere zaken aan je hoofd en de btw-regelgeving is zeer...