Internationaal

Internationaal

Internationaal Voor internationale handel en dienstverlening gelden er op btw-gebied speciale regels. In eerste instantie dient te worden vastgesteld waar de btw-heffing dient plaats te vinden. Wanneer de prestatie voor de btw-heffing in het buitenland plaatsvindt,...
Vastgoed

Vastgoed

Vastgoed Een zeer belangrijke vraag bij leveringen of diensten ter zake van onroerende zaken is vaak hoe het zit met de btw-heffing. Afhankelijk van de feitelijke situatie is er ofwel sprake van een btw-belaste prestatie of wel van een van btw vrijgestelde prestatie....
Overheid

Overheid

Overheid Juist overheidsinstellingen lopen vaak tegen de btw-heffing aan. In veel gevallen verrichten ze namelijk grotendeels onbelaste en vrijgestelde prestaties. Dit heeft als gevolg dat er geen btw voldaan hoeft te worden over de opbrengsten. Anderzijds betekent...