Inhouse training

Inhouse training

Inhouse training De jurisprudentie op het gebied van de btw is constant in beweging. Vrijwel elke dag verandert er wel iets. Het kan dan ook raadzaam zijn voor jou en/of je collega’s die met de btw-heffing binnen jouw bedrijf of instelling te maken hebben, om je...
Due diligence onderzoek

Due diligence onderzoek

Due diligence onderzoek Als je voornemens bent een product van enige waarde aan te schaffen, is het raadzaam om onderzoek te (laten) doen naar dit product. Dit geldt te meer als het gaat om een onderneming. Een dergelijk onderzoek betreft dan ook vaak de fiscale...
Due diligence onderzoek

Btw-(quick) scan

Btw-(quick) scan Ben je volledig in control ter zake van de btw-positie van je bedrijf? Onze ervaring is dat dit bij veel bedrijven en instellingen niet het geval is. Dat is overigens niet vreemd: je hebt vele andere zaken aan je hoofd en de btw-regelgeving is zeer...
Internationaal

Internationaal

Internationaal Voor internationale handel en dienstverlening gelden er op btw-gebied speciale regels. In eerste instantie dient te worden vastgesteld waar de btw-heffing dient plaats te vinden. Wanneer de prestatie voor de btw-heffing in het buitenland plaatsvindt,...
Vastgoed

Vastgoed

Vastgoed Een zeer belangrijke vraag bij leveringen of diensten ter zake van onroerende zaken is vaak hoe het zit met de btw-heffing. Afhankelijk van de feitelijke situatie is er ofwel sprake van een btw-belaste prestatie of wel van een van btw vrijgestelde prestatie....
Overheid

Overheid

Overheid Juist overheidsinstellingen lopen vaak tegen de btw-heffing aan. In veel gevallen verrichten ze namelijk grotendeels onbelaste en vrijgestelde prestaties. Dit heeft als gevolg dat er geen btw voldaan hoeft te worden over de opbrengsten. Anderzijds betekent...